Visum

Het softwarepakket Visum is geschikt voor het maken van verkeerstoedelingen en ontwikkelen van vervoersvraagmodellen voor strategische doeleinden. Achter dit soort modellen gaat een groot aantal berekeningen en procedures schuil, die de modelinvoer (sociaal-economische gegevens, gedragsparameters en het verkeersnetwerk) omzetten in een compleet mobiliteitsbeeld. Visum is ‘s werelds populairste software voor verkeersprognoses en verkeersanalyses, en is uitgegroeid tot een erkende norm op het gebied van verkeer- en vervoersplanning.

Hoe werkt Visum?

Visum onderscheidt zich van andere modelsystemen door het gebruik van state-of-the-art modelleertechnieken, vlotte rekentijden en een gebruiksgebruiksvriendelijke interface. In de basis werkt Visum volgens het 5-staps principe, waarbij achtereenvolgens de verkeersgeneratie, bestemmingskeuze, dagtijdkeuze, vervoerwijzekeuze en routekeuze worden bepaald van alle reizigers. Een iteratieve procedure zorgt er echter voor dat deze keuzes afhankelijk worden genomen van elkaar en van de verkeersdrukte. Bijvoorbeeld: Als er tijdens de spits lange files ontstaan, kunnen een reiziger voor een andere bestemming, reistijd, vervoerswijze of route kiezen. Uiteindelijk ontstaat een scenario waarin de verplaatsingspatronen van alle reizigers zijn geoptimaliseerd. Op deze manier bootst Visum het keuzegedrag van reizigers na. Als alle 5 stappen in het model worden berekend, spreekt men van een ‘vervoersvraagmodel‘. Indien de herkomsten en bestemmingen reeds vast staan en alleen een verkerstoedeling wordt gemaakt, spreekt men van een ‘routekeuzemodel‘.

Gedrag is persoonlijk

Mensen zijn verschillend en dat uit zich in hun verplaatsingsgedrag. Met Visum wordt daarom in alle stappen van het vervoersvraagmodel rekening gehouden met de verschillen tussen homogene bevolkingsgroepen, zoals werkenden, niet werkenden, autobezitters, studenten, scholieren, ouderen, enzovoorts. Deze methode maken wij mogelijk zonder verhoogde kosten aan gegevensverzameling, door optimaal gebruik te maken van de informatie uit gangbare (open-source) bronnen zoals bevolkingsstatistieken van het CBS en de landelijke verplaatsingsenquête OViN.

Tour-based modelling

Een unieke kracht van Visum is de zogenaamde ‘tour-based modelling’ techniek. Een tour-based model werkt als basis voor de te bepalen vervoersvraag niet met losstaande verplaatsingen (woon->werk en werk>woon), maar volledige activiteitenpatronen (Woon->werk->winkel->woon). Hierdoor wordt bijvoorbeeld inconsistentie in het vervoerswijzegebruik tussen de ochtend- en avondspits voorkomen. Ook wordt hierdoor gewaarborgd dat het aantal ritproducties en ritattracties van modelzones over het etmaal gelijk aan elkaar zijn. Het tour-based model leidt tot een aanmerkelijk realistischere verdeling van verkeersstromen, met name gedurende de avondspits.

MaaS (Mobility as a Service)

Visum is het meest vooruitstrevende softwarepakket wat betreft het modelleren van nieuwe vervoersconcepten, zoals leenauto’s en -fietsen, taxiservices zoals Uber en zelfrijdende voertuigen en -taxi’s. Ook is Visum zeer geschikt voor het simuleren van multimodaal vervoer. Hierdoor wordt het gebruik van openbaar vervoer niet alleen realistischer in beeld gebracht, maar is het ook mogelijk om nauwkeurig de effectiviteit te schatten van bijvoorbeeld P+R, K+R en depots voor leenvoertuigen.