Vissim

Megaborn gebruikt het softwarepakket Vissim om dynamische verkeersmodellen te maken. Dynamische modellen simuleren alle weggebruikers afzonderlijk en doorlopend, om een realistisch beeld te creëren van de verkeerssituatie gedurende een (spits)periode. De kwaliteit van een dynamisch verkeersmodel hangt af van de mate waarin het gedrag van individuele weggebruikers natuurgetrouw kan simuleren.

Hoe werkt Vissim?

Vissim onderscheidt zich van andere software doordat het weggebruikersgedrag tot in het hoogste detail kan simuleren. Ten eerste wordt onderscheid gemaakt tussen breed scala aan vervoerswijzen, zoals treinen, bussen, vrachtwagens, personenauto’s, fietsen, scooters, electrische fietsen, voetgangers en meer. Maar ook binnen één vervoerswijze treden verschillen op. Iedere weggebruiker is uniek, dus ook in het model zal niet elke bestuurder of fietser even snel optrekken en dezelfde maximumsnelheid aanhouden. Daarnaast betreden weggebruikers niet gelijkmatig het modelnetwerk, maar treden er lichte fluctuaties op in verkeersdrukte gedurende de simulatie. Op deze manier houdt het model rekening met een variërende verkeersdrukte zoals die in de werkelijkheid ook optreedt.

Wat meet een dynamisch model?

De kwantitatieve analyse van een verkeerssimulatie wordt onder anderen mogelijk gemaakt door meetpunten die in het modelnetwerk zijn opgenomen. Met deze meetpunten kan een breed scala aan statistieken worden verkregen, zoals het aantal voertuigverliesuren op een traject, de gemiddelde of maximaal optredende wachtrijlengte / wachttijden voor een kruispunt, en emissiewaarden. Ook kunnen globale statistieken kunnen verkregen zoals de totale verliestijd per etmaal.

Vervoersstromen en routekeuze

Een waardevolle optie in Vissim is het ‘mesoscopische’ model. In het mesoscopische model staan de routes van weggebruikers niet vast, maar zijn enkel hun herkomst en bestemming ingegeven. Door een zelflerend proces kiezen de weggebruikers in elke opvolgende simulatierun de route die voor hun het snelst is, gebaseerd op de gemeten reistijden uit vorige simulatieruns. Op deze manier onstaat na een X aantal runs een realistisch beeld van de te verwachten vervoersstromen. Deze analyse kan gebruikt worden om de verkeers-aantrekkende (of afstotende) kracht van verschillende ontwerpvarianten met elkaar te vergelijken. Wanneer de routekeuze van tevoren vaststaat spreken we van een ‘kruispuntmodel‘. Als het model de routekeuze berekent noemen we het een ‘routekeuzemodel‘.

Geregelde kruispunten

Vissim is bij uitstek geschikt om de verkeersafwikkeling van VRI’s te testen. Door middel van sensoren in het modelnetwerk en een geïntegreerde tool voor het bouwen van voertuig- en verkeersafhankelijke regelingen kunnen VRI’s met behulp van Vissim geanalyseerd worden.

Voorbeelden

Megaborn heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en toepassen van modellen met Vissim. Kijk op onze pagina Projecten voor enkele voorbeelden.