Vervoersvraagmodellen

Een vervoersvraagmodel, ook wel strategisch model of macromodel genoemd, is een zeer veelzijdig instrument voor het opstellen van gemeentelijk of regionaal mobiliteitsbeleid. Op basis van een verkeersnetwerk en de sociaal-economische eigenschappen van een gebied bepaalt een vervoersvraagmodel de verkeersgeneratie, herkomst-bestemming matrix en verkeersstromen per modaliteit. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de mobiliteitsvraag.

Wat zijn de mogelijkheden van een vervoersvraagmodel?

De toepassingen van een vervoersvraagmodel zijn zeer breed. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • het voorspellen van toekomstige knelpunten in het mobiliteitssysteem
  • het bepalen van de aantrekkende kracht van nieuwe infrastructuur
  • het bepalen van de verkeerseffecten van ruimtelijke ontwikkelingen
  • het bepalen van de effecten van beleidsmaatregelen op het aantal gereisde kilometers of vervoerswijzekeuze
  • het testen van locaties voor P+R en K+R
  • het testen van (wijzigingen in) vervoersdiensten zoals trein, bus, taxi’s en leenvoertuigen (MaaS)
Onze visie op vervoersvraagmodellen

Als het gaat om verkeersmodellering is Megaborn zeer ambitieus. We beseffen dat het voorspellend vermogen van een verkeersmodel afhangt van de nauwkeurigheid waarmee het model de huidige vervoersvraag kan voorspellen, zonder teveel kunstmatige ingrepen toe te passen om aan toetsingscriteria te voldoen (bijvoorbeeld matrixkalibratie). Daarom gebruiken we de meest geavanceerde technieken zoals tour-based modelling om de vervoersvraag en verkeersstromen zo realistisch mogelijk te voorspellen. Om kwaliteit te garanderen toetsen we het model niet alleen op wegvakniveau, maar ook op kruispuntbewegingen, reistijdverdelingen en modal split.

Meer weten?

Voor Megaborn zijn verkeersmodellen geen ‘zwarte dozen’, waarvan de uitvoer niet of nauwelijks te herleiden is tot de invoer. We geven graag tekst en uitleg over de werking en mogelijke toepassingen van modellen, zodat jij weet wat een model voor jou kan betekenen. Wil je meer weten over verkeersmodellen of bent je geïnteresseerd in één van de toepassingen? We komen graag een keer langs om je te informeren!