Ons gereedschap

Bij Megaborn werken we met de modelsoftware van PTV Group. PTV Group is ontwikkelaar en leverancier van ‘s wereld meest vertrouwde software voor verkeer- en vervoersprognoses. De softwarepakketten Visum en Vissim worden gebruikt voor verkeerssimulaties en verkeersmodellen op alle schaalniveaus. De pakketten sluiten naadloos op elkaar aan waardoor een nadere detailleringsslag of verbreding van de scope op efficiënte wijze te realiseren is.

Verkeersmodellering is een technisch en inhoudelijk geavanceerde methode om complexe mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Een bekende kritiek op verkeersmodellen is dat het ‘black boxes’ zijn; oftewel dat de werking onduidelijk is voor de opdrachtgever/gebruiker. Megaborn hecht veel waarde aan herleidbaarheid en transparantie en daarom leggen we graag meer uit over de werking van onze modellen en software. Lees hier meer over onze tools:

  • Vissim

    Dynamische verkeersmodellen

  • Visum

    Statische verkeersmodellen