Routekeuzemodellen

Megaborn biedt door de toepassing van routekeuzemodellen betrouwbare prognoses van de verkeerscirculatie. Als basis voor de verkeerstoedeling geldt een herkomst-bestemming matrix, die wij indien nodig zelf opstellen op basis van verkeerstellingen en/of gegevens uit overkoepelende verkeersmodellen. Het door ons ontwikkelde verkeersmodel bepaalt vervolgens de spreiding van het verkeer over het netwerk. Hierbij wordt rekening gehouden met de effecten van congestie op routekeuze.

Wat zijn de mogelijkheden van een routekeuzemodel?

Een routekeuzemodel wordt toegepast om op efficiënte wijze veranderingen in verkeersstromen te voorspellen op netwerkniveau. Een aantal mogelijke toepassingen van een routekeuzemodel zijn:

  • het bepalen van de aantrekkende kracht van nieuwe infrastructuur
  • het bepalen van de verkeersafname op een wegvak ten gevolge van een afwaardering of snelheidsbeperkende maatregelen
  • het bepalen van de verkeerseffecten van tijdelijke of permanente maatregelen
  • het bepalen van de toekomstvastheid van een verkeersoplossing
  • het voorspellen van sluipverkeer
  • het bepalen van de verkeerseffecten van verkeerscirculatiemaatregelen zoals eenrichtingswegen of het afsluiten van een weg of afslag

Doordat de herkomsten en bestemmingen vast staan in een routekeuzemodel, worden veranderingen in verkeersgeneratie, bestemmingskeuze of vervoerswijzekeuze niet beschouwd. Dit is wel het geval bij vervoersvraagmodellen.

Onze visie op routekeuzemodellen

Een verkeersmodel moet aansluiten op de gestelde vraag en niet andersom. Daarom bekijken we eerst goed welke vragen het model moet beantwoorden, alvorens te bepalen met welk softwarepakket we het model gaan bouwen.

Voor studies met een hoog detailniveau en kleinschalige netwerken en gebruiken we een dynamische verkeersmodel, ontwikkeld met softwarepakket Vissim. Een voordeel van deze methode is dat ze een grote verscheidenheid aan output kan genereren, zoals gemiddelde wachtrijlengtes, vertragingstijden en uitstootwaarden. Ook biedt een dynamisch model meer visualisatiemogelijkheden, zoals 3D-animaties.

Voor verkennende studies en grotere netwerken en gebruiken we een statisch verkeersmodel, ontwikkeld met softwarepakket Visum. Het maken van een verkeerstoedeling met Visum duurt slechts enkele seconden en geeft een goede indruk van de verkeerseffecten op wegvak- en kruispuntniveau. Eventueel kan het model in een later stadium geëxporteerd worden naar Vissim voor een extra detailleringsslag.

Meer weten?

We geven graag tekst en uitleg over de werking en mogelijke toepassingen van modellen, zodat jij weet wat een model voor jou kan betekenen. Wil je meer weten over verkeersmodellen of bent je geïnteresseerd in één van de toepassingen? We komen graag een keer langs om je te informeren!