Featured Video Play Icon

Met behulp van een verkeerssimulatie zijn de verkeerskundige consequenties inzichtelijk gemaakt van een aanpassing in het infrastructuurnetwerk. Rond de Einsteinweg en Zernikedreef in het LBSP kruist de autoroute de hoofdfietsroutes. Hier liggen meerdere kruispunten dichtbij elkaar. Op één van deze kruispunten (Sylviusweg-Einsteinweg) was sprake van lange wachttijden voor het autoverkeer om het fietspad te kunnen oversteken. Om de wachttijd te verminderen wilde men een aanpassing aan de infrastructuur maken waardoor het autoverkeer zich kon verdelen over andere kruispunten en wegvakken. Uit de output van de simulatie is gebleken dat de bedachte oplossing geen positief effect op de verkeersafwikkeling had. De verschillen tussen de bestaande en de beoogde situatie zijn visueel inzichtelijk met een gesplitste video, waarin de verkeersafwikkeling van 2 varianten gelijktijdig naast elkaar zichtbaar is