Featured Video Play Icon

Voor gemeente Almere bouwde Megaborn een microscopisch dynamisch verkeersmodel van kruispunt Evenaar – Atlasdreef. Het doel van dit model was om van enkele kruispuntsvarianten de verkeersafwikkeling te testen en beoordelen. Voor één van de varianten (een geregeld kruispunt) is eerst een verkeersregeling ontworpen met behulp van verkeersregeltechnische softwarepakketten Otto en Cocon, op basis van de verkeersintensiteiten tijdens het drukste uur van de dag. De varianten en referentiesituatie zijn vervolgens in Vissim nagemaakt om o.a. de gemiddelde vertragingstijd en wachtrijlengte per rijrichting te berekenen.