Over verkeersmodellering.com

Verkeermodellering.com is een website van Megaborn. Je kunt op deze website informatie vinden over de werking en toepassingen van verkeersmodellen. Tevens bieden wij onze diensten aan voor het ontwikkelen, actualiseren en toepassen van verkeersmodellen op alle schaalniveaus en voor uiteenlopende doeleinden.

Wie zijn wij?

Megaborn is een Nederlands MKB-bedrijf dat actief is in de deelgebieden verkeer, infrastructuur en mobiliteit. Onze medewerkers zijn specialisten: verkeerskundigen, planologen, ontwerpers, civiel technici, directievoerders en projectmanagers. Door hun onderlinge samenwerking koppelen wij techniek aan beleid en zijn wij in staat om op alle niveaus integraal mee te denken met onze opdrachtgevers. Onze kernwaarden zijn Betrokkenheid, Integriteit en Vakmanschap. Voor meer informatie over Megaborn verwijzen we je door naar onze website.

Website navigatie
 • Modellen

  Hier vind je informatie over de mogelijkheden en toepassingen van verkeersmodellen

 • Software

  Hier vind je informatie over de werking van onze verkeersmodellen en modelsoftware

 • Projecten

  Hier vind je enkele voorbeelden van Megaborn-projecten waarbij verkeersmodellering is toegepast

 • Contact

  Heb je vragen of wilt u een keer praten met één van onze specialisten? Neem contact op!