Onze modellen

Megaborn biedt advies op maat als het gaat om bereikbaarheid en ontwerp. We werken hiervoor met innovatieve en beproefde verkeersmodellen. Met onze kennis over verkeersmodellering weten we welk type model geschikt is voor welk vraagstuk, waardoor we altijd op doelgerichte en efficiënte wijze tot resultaat komen.

Onze modellen zijn te verdelen in drie categorieën, geordend van kleinschalige naar grootschalig:

  • Kruispuntmodellen

    Voor het testen van kruispuntontwerpen, VRI’s, corridors en herinrichting van wegvakken

  • Routekeuzemodellen

    Voor het testen van nieuwe infra, netwerkaanpassingen en tijdelijke maatregelen

  • Vervoersvraagmodellen

    Voor het testen van ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige verkeersmaatregelen

Naast verkeersmodellering heeft Megaborn expertise in huis op het gebied van verkeerskundig ontwerpen, civiele techniek en (duurzaamheids-)management. Ons interdisciplinair team is in staat om infrastructurele vraagstukken integraal te benaderen. We adviseren in alle fases van een project. Neem een kijkje op onze website voor meer informatie.