Kruispuntmodellen

Megaborn ontwikkelt dynamische verkeersmodellen met softwarepakket Vissim om nauwkeurig de verkeersmaatregelen op kruispunten of corridors te analyseren. In dit type verkeersmodellen wordt elke weggebruiker individueel en doorlopend gesimuleerd. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van de beoogde situatie.

Wat zijn de mogelijkheden van een kruispuntmodel?

Een dynamische verkeerssimulatie is de meest nauwkeurige methode om de prestaties van een verkeersontwerp vooraf te testen. Een aantal mogelijke toepassingen van een kruispuntmodel zijn:

  • het beoordelen van de verkeersafwikkeling van ontwerpvarianten
  • het bepalen van wachttijden en verliestijd per richting op kruispunten
  • het bepalen van de benodigde opstelruimte voor (geregelde) kruispunten
  • het testen en optimaliseren van verkeersregelingen
  • het ontwerpen en testen van een verkeersregeling met voertuigprioritering
  • het bepalen van emissiewaarden op wegvakken en kruispunten
  • het produceren van 3D-animaties van een verkeersontwerp

Bij kruispuntmodellen staat de route van weggebruikers van tevoren vast. Hierdoor dient de verkeersaantrekkende of -afstotende kracht van het ontwerp van tevoren bekend te zijn. Deze kan berekend worden in een routekeuzemodel.

Megaborn heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van dynamische verkeersmodellen. We vinden dat verkeersmodellen van grote waarde kunnen zijn bij alle fasen in het proces van infrastructuurontwikkeling. Kijk op onze pagina ‘projecten’ om hiervan enkele voorbeelden te zien.

Meer weten?

We geven graag tekst en uitleg over de werking en mogelijke toepassingen van modellen, zodat jij weet wat een model voor jou kan betekenen. Wil je meer weten over verkeersmodellen of bent je geïnteresseerd in één van de toepassingen? We komen graag een keer langs om je te informeren!