Verkeersmodellering: weten waar je aan toe bent

De sturing van ruimtelijke- en mobiliteitsontwikkelingen vraagt in toenemende mate om een kwantitatieve onderbouwing van scenario’s. Hiervoor zijn in de eerste plaats accurate verkeersgegevens nodig, maar ook een wetenschappelijk beproefde rekenmethode is cruciaal om goede beslissingen te nemen en draagvlak te creëren. Bij Megaborn geloven we dat je voor het juiste advies, de juiste instrumenten moet gebruiken. Daarom gebruiken we de meest geavanceerde software voor het ontwikkelen van hoogwaardige verkeersmodellen.

Verkeersontwerpen testen

Kan een verkeersontwerp het verkeer effectief verwerken?

Lokale verkeersmaatregelen hebben vaak grote impact op de leefomgeving en liggen maatschappelijk gevoelig. Een betrouwbaar inzicht in de effecten is van groot belang om belanghebbenden te overtuigen van het nut van de ingreep. Megaborn gebruikt gedetailleerde kruispuntmodellen om nauwkeurige prognoses en professionele 3D-animaties te maken van kruispunten en corridors.

Verkeersmaatregelen onderbouwen

Wat is de impact van (tijdelijke) maatregelen op verkeersstromen?

De regionale effecten van een verkeersmaatregel laten zich niet eenvoudig ‘uit het hoofd’ berekenen. Met een netwerkmodel kan op wetenschappelijke wijze een prognose worden gemaakt van toekomstige verkeersstromen. Megaborn past dit type verkeersmodellen toe om op objectieve wijze het nut en de noodzaak van verkeersoplossingen aan te tonen.

Vervoersvraag voorspellen

Wat zijn de effecten van ontwikkelingen en trends op de vervoersvraag?

Economische groei, vergrijzing, bouw. Wat doen deze ontwikkelingen met ons mobiliteitssysteem? Om je te kunnen voorbereiden op de toekomst moet je toekomstscenario’s ontwikkelen. Megaborn ontwikkelt strategische vervoersvraagmodellen om inzicht te geven in de toekomstige vervoersvraag en verkeersstromen. De modellen dienen bovendien als virtuele testomgeving voor allerlei beleidsmaatregelen.